Θέματα εξετάσεων

ΕΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τρόπος εξετάσεων ελευθέρου & γραμμικού αχεδίου

Η διάρκεια των εξετάσεων στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο είναι 6 ώρες. Τα εξεταστικά κέντρα είναι συγκεκριμένα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο καταμερισμός των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα γίνεται βάσει του τόπου διαμονής τους, και αλφαβητικά. Οι εξετάσεις γίνονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, και γίνονται μετά από το τέλος Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και των ενδοσχολικών.

Ελεύθερο Σχέδιο
Οι εξεταζόμενοι καλούνται να αποδώσουν με σχεδιαστική ακρίβεια και ρεαλιστικότητα μια σύνθεση από αντικείμενα, που στήνεται στις αίθουσες των εξεταστικών κέντρων. Η εξέταση γίνεται σε χαρτί διαστάσεων 50Χ70cm με  χώρο σχεδίασης 50Χ50cm το οποίο και παρέχεταιι.
Το σχέδιο βαθμολογείται για την ορθότητά του, ως προς τις αναλογίες, την σχεδιαστική αρτιότητα των αντικειμένων της σύνθεσης, και την ρεαλιστική απόδοση της φωτοσκίασης.
Ένα άριστο ελεύθερο σχέδιο βαθμολογείται με 2000 μόρια, ενώ απαιτείται τουλάχιστον η βάση για τη δυνατότητα εισαγωγής στις σχολές που αποτελεί ειδικό μάθημα.


Γραμμικό Σχέδιο
Η εκφώνηση του θέματος δίνεται στους υποψηφίους σε φύλλα Α4. Η σχεδιαστική απόδοση γίνεται σε χαρτί διαστάσεων 50Χ70cm με χώρο σχεδίασης 50Χ58cm το οποίο τους παρέχεται. Όλα τα απαιτούμενα σχεδιαστικά όργανα, καθώς και την πινακίδα σχεδίασης, οι υποψήφιοι πρέπει να τα έχουν μαζί τους. 
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ως προς την σωστή μεταφορά του θέματος στη ζητούμενη κλίμακα, την σωστή τοποθέτηση και την σχεδιαστική αρτιότητα του σχεδίου. 
Ένα άριστο γραμμικό σχέδιο βαθμολογείται με 2000 μόρια, ενώ απαιτείται τουλάχιστον η βάση για τη δυνατότητα εισαγωγής στις σχολές που αποτελεί ειδικό μάθημα.

2012 logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2012 logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2012
2011  logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011  logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011
2010  logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2010  logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2010
2009  logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2009  logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2009
2008  logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2008  logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2008
2007  logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2007 logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2007
2006  logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2006  logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2006
2005  logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2005  logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2005
2004  logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2004  logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2004
2002 logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2002  logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2002
2001 logo pdf ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2001  logo pdf  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2001