Στατιστικά στοιχεία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΕΤΩΝ 2011 ΚΑΙ 2012 

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ

        ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  

00 - < 05

05 - < 10

10 - < 12

12 - < 15

15 - < 18

18 - 20

 

 

 

 

 

 

00 - <10

10 - 20

 

ΕΤΟΣ 2011

ΕΤΟΣ 2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

2440

2349

34

22

248

244

350

358

850

839

794

782

164

104

282

266

2158

2083

ΠΟΣΟΣΤΟ %

1,39

0,93

10,16

10,38

14,34

15,24

34,83

35,71

32,54

33,29

6,72

4,42

11,55

11,32

88,44

88,67

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2327

2214

152

201

223

255

163

156

410

432

860

779

519

391

375

456

1952

1758

ΠΟΣΟΣΤΟ %

6,53

9,07

9,58

11,51

7,00

7,04

17,61

19,51

36,95

35,18

22,30

17,66

16,11

20,59

83,88

79,40

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία επίδοσης των υποψηφίων στο ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο.